The Finnish teacher education programme is a research-based, pedagogically oriented university education which leads to a Master’s degree.

The motto for the teacher’s education is “We teach what we research, and we research what we teach.”

Opettajankoulutus on Suomessa tutkimusperustaista.
Tavoitteena: Pedagogisesti ajatteleva opettaja
Mottona: “Opetamme sitä mitä tutkimme, tutkimme sitä mitä opetamme.
Video Rating: / 5